English   Svenska    Euro   Kronor

English Svenska

  Basic InstantWeb meddelande om förnyelse

  Du kan ha fått en automatiskt genererad påminnelse och/eller faktura gällande ”Basic InstantWeb", och du kanske undrar vad det är för slags service och om du vill förnya den eller inte.

  Vad är Basic InstantWeb?

  Basic InstantWeb är en enkel web hotell service som ger dig möjlighet att konstruera en hemsida och ha fyra email adresser kopplat till din domän. Två email som vidarebefordras och två som kan nås via webben. Mer information om Basic InstantWeb och andra InstantWeb alternativ finns tillgängligt här.

  Varför Har jag det?
 • Sommaren 2013 flyttade NuNames till en ny hemsida, med uppdaterad databas och administrationssystem som gav oss nya möjligheter till nya tjänster. Personliga och professionella webb hotell, nya förbättrade InstantWeb alternativ och email till din domän. Vårt gamla system, som du kanske är bekant med, hade inte uppdaterats sedan 1998. Hur mycket vi än tyckte om det, var det hopplöst gammalmodigt och svårt att underhålla. Och det kunde inte tillhandahålla tjänster som ICANN och andra organisationer krävde.

  Som en del av konverteringen, fick många kunder, för att behålla gamla funktioner kopplade till deras domän, en fri registrering av Basic InstantWeb under ett år. Detta för att dåvarande InstantWeb och vidarebefordran av email skulle fortsätta fungera.

  Behöver jag förnya tjänsten eller betala den här fakturan?

  Troligen inte. Många av våra gamla InstantWeb tjänster som vi brukade ta betalt för, som länkning av webb adresser, är numera avgiftsfria, så du behöver inte Basic InstantWeb för den tjänsten.

  Men om du använder Basic InstantWeb för att ha en hemsida till din domän, då behöver du förnya tjänsten och/eller betala fakturan för att tjänsten ska fortsätta fungera.

  Om du bara använder Basic InstantWeb för email tjänster, men har din hemsida någon annanstans, föredrar du kanske någon av våra ”email-only” tjänster (inkluderande ”Free email” alternativ) i stället. Beskrivningar om detta finner du här. Bara anmäl dig för en email tjänst, och sedan ta bort din Basic InstantWeb (se nedan för beskrivning).

  Varför är förfallodatum annorlunda än domänen förfallodatum?

  Notera att förfallodatum för din Basic InstantWeb är ett år sedan förra sommaren, och är inte kopplat till förfallodatum för din domän.Om du låter Basic InstantWeb tjänsten förfalla, kommer din domän ändå att fortsätta vara registrerad fram till dess förfallodag. Om du inte är säker på om du använder Basic InstantWeb, och om du behöver förnya den eller inte, kan du ta reda på det på två sätt. Antingen loggar du in på din Customer Area och kontrollerar din "Website builder" och "Email" flikar för att se om dina domäner är kopplade till tjänsten. Eller så kan du kontakta oss direkt på support@nunames.nu (eller via vårt service system på hemsidan). Ange din email adress som du använder för att logga in och/eller en eller flera domäner på ditt konto, så ger vi dig råd.

  Jag vet att jag inte använder InstantWeb, hur stoppar jag dessa meddelanden?

  Om du vet att inga av dina domäner använder InstantWeb, kan du antingen logga in på ditt konto och ta bort alla InstantWeb tjänster som finns under din "Website builder" Eller bara meddela oss via email eller via service systemet på hemsidan, och vi ser till att ta bort tjänsten.

  Vi ber om ursäkt om det har uppstått oklarheter på grund av vår uppdatering av hemsidan. Vi håller fortfarande på att finjustera våra tjänster och vi uppskattar din fortsatta support.

  Alla på NuNames.nu